میانگین سن ازدواج در ایران سه سال و سه ماه بالا رفته است

دوشنبه ۱۴ خرداد 1397 - 08:04

مرکز آمار ایران گفته براساس آمارگیری سال ۱۳۹۵، میانگین سن ازدواج نسبت به چهل سال پیش، سه سال و ۳ ماه بالا رفته است.

طبق این آمار میانگین سن مردان در اولین ازدواج، ۲۷ سالگی و در زنان ۲۳ سالگی است. بر این اساس، فاصله میانگین سن اولین ازدواج مردان نسبت به زنان، تفاوت زیادی نکرده و مردان بطور متوسط ۴ سال و ۴ ماه دیرتر از زنان ازدواج می‌کنند.

>Saaad School

مرکز آمار ایران گفته براساس آمارگیری سال ۱۳۹۵، میانگین سن ازدواج نسبت به چهل سال پیش، سه سال و ۳ ماه بالا رفته است.

طبق این آمار میانگین سن مردان در اولین ازدواج، ۲۷ سالگی و در زنان ۲۳ سالگی است. بر این اساس، فاصله میانگین سن اولین ازدواج مردان نسبت به زنان، تفاوت زیادی نکرده و مردان بطور متوسط ۴ سال و ۴ ماه دیرتر از زنان ازدواج می‌کنند.