مولاوردی: وضعیت پرونده معترضان به حجاب را از طریق رسانه‌ها پیگیری می‌کنم

پنجشنبه ۱۷ خرداد 1397 - 12:39

شهیندخت مولاوردی، دستیار رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی درباره آخرین وضعیت پرونده معترضان به حجاب گفت: "ما هم از طریق رسانه‌ها در حال پیگیری آخرین وضعیت پرونده این افراد هستیم."

به گزارش ایلنا، خانم مولاوردی همچنین تاکید کرد که تاکنون هیچ گزارشی درباره این افراد از سوی دادگستری به او داده نشده است.

>Saaad School

شهیندخت مولاوردی، دستیار رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی درباره آخرین وضعیت پرونده معترضان به حجاب گفت: "ما هم از طریق رسانه‌ها در حال پیگیری آخرین وضعیت پرونده این افراد هستیم."

به گزارش ایلنا، خانم مولاوردی همچنین تاکید کرد که تاکنون هیچ گزارشی درباره این افراد از سوی دادگستری به او داده نشده است.