انتقال یکی از زنان دراویش به بند معتادین

شکوفه یداللهی، از زنان دراویش گنابادی، از بند قرنطینه زندان قرچک به محل نگهداری مجرمین جرایم مواد مخدر و معتادین در بند شش عمومی این زندان منتقل شده است.

آزادی ۱۷ ملوان ایرانی در سومالی

سفیر ایران در کنیا خبر داد ۱۷ ملوان ایرانی که چند ماه قبل به دلیل ورود غیرقانونی به سومالی بازداشت شده بودند، آزاد شدند.