سياست حريم خصوصی وبسایت ساد

وب‌سايت سامانه انتخابات و دموکراسی Saaad.net و گردانندگان‌ آن (« ساد»، « ما» و ضماير مربوط به آن) به حق حريم خصوصی بازديدکنندگان‌ وبسایتهایی که ما ميزبان يا گرداننده‌ی آن هستيم احترام می‌گذارد، از جمله وب‌سايت www.saaad.netوب‌سايت(ها)»). سياست حریم خصوصی (« سياست حریم خصوصی ») برای همه‌ی بازديدکنندگان و کاربران وبسایتهايی که ميزبان يا اداره‌کننده‌اش مداد هستند و به اين حريم خصوصی لينک می‌دهند، صادق است. اما، بعضی از وبسایتها يا خدمات ممکن است مشمول سياست‌های حريم خصوصی اضافی يا افشای حريم خصوصی باشند به شکلی که در وبسایتهايی پست می‌‌شوند که مشخصاً مرتبط با خدماتی باشند که در وبسایت(ها) ارائه می‌شوند (به شکل قابل اجرا، « سياست‌های اضافی »). با استفاده از اين وب‌سايت و ارسال اطلاعات به آن، شما توافق می‌کنيد که ما می‌توانيم اطلاعات را گردآوری کرده، استفاده کرده و آن‌ها بر حسب مقاصد و استفاده‌های شناسايی شده در اين سياست حريم خصوصی و هر سياست اضافی ديگری افشا کنيم.

 

گردآوری ما و استفاده از اطلاعات

اطلاعاتی که شما ارائه می‌کنيد . وبسایتهای ما به شما اجازه می‌دهند که اطلاعات شخصی از قبیل نام، نشانی، نشانی ایمیل و شماره‌ی تلفن را ارائه کنيد. وبسایتهای ما ممکن است به شما اجازه دهند که اطلاعاتی را درباره‌ی علايق‌تان ارائه کنید، و برای دريافت انواع خاصی از مکاتباات از سوی ما ثبت نام کنيد، و/يا برای برنامه‌های آموزشی يا ساير محصولات و خدماتی که ساد و همکاران آموزشی ما ارائه می‌دهند ثبت نام کنيد. « همکاران آموزشی » شامل: ۱) شرکت‌های آموزشی و ساير سازمان‌هايی است که ممکن است ما به آن‌ها خدمات آموزشی يا خدمات مرتبط تحت قرارداد در ارتباط با وبسایتها ارائه کنيم؛ و ۲) شرکت‌های آموزشی و ساير سازمان‌هايی که مستقيماً درگير ارائه‌ی برنامه‌ها و خدمات آموزشی درخواستی شما هستند.

اطلاعات گردآوری‌شده از طريق فناوری . ما و سرويس‌دهنده‌ی ثالث ممکن است از فناوری برای گردآوری خودکار و ذخيره‌ی بعضی از انواع اطلاعات هنگام ارتباط شما با وبسایتها استفاده کنيم. نمونه‌هايی از اين فناوری‌های به کار رفته شامل موارد زیر می‌شوند:

فايل‌های لاگ، کوکی‌ها و تگ‌های پيکسلی:

  • فایل‌های لاگ فايل‌های متنی کوچکی هستند که وبسایتها به طور خودکار هنگام مراجعه‌ی يک کاربر به سایتی ايجاد می‌کنند. فايل‌های لاگ به ما اجازه می‌دهند که اطلاعات مرورگری را درباره‌ی مراجعه‌ی شما به وب‌سایت‌مان، از قبيل نشانی اینترنتی صفحه‌ای که شما از آن وارد وب‌سايت ما شده‌ايد، نشانی آی‌پی شما و اطلاعات فنی مربوط به ابزاری که شما برای مراجعه به وب‌سايتِ ما استفاده کرده‌ايد، مثل نوع مرورگر و نسخه‌ی آن، گردآوری کنيم.
  • کوکی‌ها فايل‌های متنی کوچکی هستند که وبسایتها اغلب روی ديسک سخت کامپيوتر مراجعه‌کنندگان به سايت‌های‌شان ذخيره می‌کنند. يک کوکی شامل کدی منحصر به فرد است که برای شناسايی کامپيوتر شما وقتی که کاربر کامپيوتر شما به وب‌سايتی که قبلا ديده است دوباره مراجع می‌کند، استفاده می‌شود. مثلاً کوکی‌ها می‌توانند به ما بگويند که آيا شما قبلاً از وب‌سايت ما ديدن کرده‌ايد يا نه و چطور در وب‌سایتِ ما گردش کرده‌ايد و ترجيحات شما چیست.
  • تگ‌های پيکسلی (که به عنوان بارقه‌های وبی، باگ‌های وب و گيف‌های زلال نیز شناخته می‌شوند) تصاوير گرافيکی به سايز پيکسلی و تقريباً نامرئی روی یک صفحه‌ی وب يا پيام ایمیلی هستند. تگ‌های پيکسلی ممکن است برای گردآوری همان اطلاعاتی که از طريق کوکی‌ها، به شرح بالا، گردآوری می‌شوند استفاده شوند. تگ‌های پيکسلی در ایمیل‌ها به ما کمک می‌کنند که دريافت، و پاسخ به، ایمیل‌های ما و زمان رؤيت ایمیل ما تأيید شود. علاوه بر اين، ممکن است اطلاعات مرتبط با زمان و مکانی را که شما در يک ایمیل و از طريق آن «کليک داخلی» می‌کنید و به وبسایتهای ما می‌آييد، گردآوری کنيم.

ما همچنين ممکن است از فناوری‌های ديگری نيز برای گردآوری خودکار و ذخيره‌ی اطلاعات مشابه مرتبط با ارتباط شما با وب‌سايت و ایمیل‌های‌مان استفاده کنيم. ما برای ارائه‌ی خدمات بهتر به شما، ممکن است اطلاعاتی را که از شما در وبسایتهای‌مان گردآوری می‌کنیم با اطلاعاتی که از طرف‌های ثالث دريافت می‌کنيم، شامل اطلاعات جمعيتی يا عمومی، تلفیق کنيم.

استفاده. ما از اطلاعات شما برای پاسخ دادن به درخواست‌های خاص شما استفاده می‌کنيم. اگر برای برنامه‌های آموزشی که مداد و/يا همکاران آموزشی ما ارائه می‌کنند ثبت نام کنید، ما و آن‌ها از اطلاعات شما برای تعيين قابليت پذيرش شما و برای ثبت نام شما برای برنامه‌های آموزشی برگزيده‌تان و برای ارائه‌ی ساير محصولات و خدمات درخواستی، در موارد مربوط، استفاده می‌کنيم. ما همچنين از اطلاعات شما برای تماس با شما از طريق ایمیل، سرويس پستی مرتب يا ساير انواع ارتباطات در آينده استفاده می‌کنيم تا شما را در جريان مراسم، انتشارات و تغييرات در اين سیاست حریم خصوصی بگذاریم و ارتباطات با شما را دلخواه‌سازی کنیم. همکاران آموزشی ما ممکن است از طریق ایمیل در خصوص برنامه‌های آموزشی، مراسم و انتشارات‌مان با شما تماس بگيرند.

اطلاعات گردآوری شده از طریق فناوری به ما کمک می‌کنند که تجربه‌ی شما را شخصی کنيم، و بهتر بفهميم که چطور از وبسایتهای ما استفاده می‌شود و وبسایتها و ایمیل‌های‌مان را بهبود بخشيم.

 

اطلاعاتی که ما در اختیار طرف‌های ثالث قرار می‌دهيم

۱. ارائه‌دهندگان خدمات . لطفاً آگاه باشید که ما ممکن است از طرف‌های ثالثی برای این وب‌سايت کمک بگيریم. بعضی از موارد کمکی که ارائه‌دهندگان خدمات طرف ثالث ممکن است ارائه کنند عبارت‌اند از: ميزبانی وب‌سايت؛ پردازش کمک‌های مالی؛ ارائه‌ی خدمات ممانعت از تقلب؛ نظارت بر فعاليت سايت و تحلیل آن؛ اجرای نظرسنجی‌ها؛ و مديریت ایمیل‌ها. این طرف‌های ثالث ممکن است به اطلاعات گردآوری شده از شما دسترسی داشته باشند و از آن استفاده کنند تا خدماتی را برای ما انجام دهند ولی آن‌ها اجازه ندارند که از اطلاعات شما به منظور دیگری جز موردی که در خدمات مقرر در قرارداد آمده استفاده کنند.

۲. شرکا و همکاران . اطلاعاتی که از طریق وبسایتمان گردآوری می‌کنیم و شما از طريق ثبت نام برای برنامه‌های آموزشی و سایر خدماتی که از طريق وب‌سايت ما ارائه می‌شود، در اختيار می‌گذارید، ممکن است با همکاران آموزشی‌مان به اشتراک گذاشته شود. علاوه بر این، ما ممکن است هر از چند گاهی در مراسم، برنامه‌ها يا پروژه‌هايی با سایر سازمان‌ها شرکت کنيم. اطلاعاتی که شما از طريق ثبت نام‌تان يا ابراز علاقه برای مراسم، برنامه يا پروژه ارائه می‌کنيد ممکن است در اختيار اين شرکا گذاشته شود. در هر صورت، ما از همکاران آموزشی و شرکای مراسم اين اطمينان را اخذ خواهيم کرد که آن‌ها اطلاعات شخصی شما را به شيوه‌ای که متناسب و سازگار با این سياست حريم خصوصی باشد، حفظ کنند.

۳. افشای قانونی . بايد همچنين آگاه باشید که ما ممکن است اطلاعات خاصی را درباره‌ی شما در صورتی که قانون لازم بداند آشکار کنیم؛ و اين مبتنی بر حسن نيت و باور ماست که ضروری است به قانون گردن بگذاريم و از آن تبعیت کنيم؛ يا اين که لازم است که کاربران وبسایتمان، وب‌سايت یا عموم مردم را حفاظت کنيم.

۴. تغيير کنترل . اگر ما در هر زمانی با سازمان ديگری ادغام شده يا خريداری شويم، يا اگر سازمان ديگری را در اختيار بگيریم يا درگير تجديد سازمان يا تغيير کنترل شويم، بخشی از يا تمام اطلاعات شخصی گردآوری شده درباره‌ی شما ممکن است با اين نهاد تازه به اشتراک گذاشته شود يا در اختيار ما باقی بماند.

جز مواردی که در اين سياست حریم خصوصی آمده است، تحت هیچ شرایطی ما اطلاعات شخصی شما را بدون رضايت شما در اختيار طرفی ثالث قرار نخواهیم داد.

 

حریم خصوصی کودکان

ما آگاهانه اطلاعات قابل‌ شناسايی شخصی آنلاين را از کودکان یا افرادی که طبق قانون صغير شناخته می‌شوند، به ویژه افراد زیر سیزده سال، درخواست و گردآوری نخواهیم کرد.

 

کاربران بین‌المللی

اگر شما به این وب‌سايت از مکانی خارج از ایالات متحده‌ی آمریکا مراجع می‌کنيد، لطفاً به یاد داشته باشید که اين وب‌سايت مستقر در آمریکاست. اين سياست حریم خصوصی حاکم بر اطلاعاتی است که توسط این وب‌سايت يا از سوی آن گردآوری شده و فارغ از محل اقامات شما موقع دسترسی به وب‌سايت، مرور آن و ارتباط با آن است. اطلاعات شخصی شما ممکن است خارج از استان، ايالت و/يا کشوری که شما در آن ساکن هستید ذخيره شود و توسط ما، همکاران آموزشی يا خدمات‌دهنده‌ی ثالث ما چنان‌که در اين سياست حريم خصوصی آمده است پردازش شود. علاوه بر اين، نهادهای دولتی که ما تحت قلمرو نفوذ قانونی آن‌ها در آمريکا هستيم (مثل دادگاه‌ها و نهادهای انتظامی قانونی) ممکن است حق دسترسی به اطلاعات شخصی شما را داشته باشند.

 

به روزرسانی‌های اين سياست حریم خصوصی

ما با ارائه‌ی انواع جديد و متفاوت محتويات و خدمات به مراجعه‌کنندگان‌مان، ممکن است روش‌های گردآوری اطلاعات، استفاده از آن‌ يا افشای آن را تغيير دهيم. اگر تغييری اساسی در روش‌های گردآوری اطلاعات، استفاده از آن يا افشای آن صورت بگيرد، تنها به اطلاعاتی تعلق خواهد گرفت که از آن لحظه به بعد گردآوری می‌شوند و ما این سياست حریم خصوصی را به روزرسانی خواهيم کرد.

 

دسترسی شما به اطلاعات و کنترل آن

شما ممکن است هر وقتی در آينده تصميم بگیرید که ما با شما تماسی نگيريم و اطلاعاتی که شما در اختيار همکاران آموزشی ما گذاشته‌ايد افشا نشود. می‌توانيد با تماس با ما به نشانی زير این کار را انجام دهيد:

Saaad.net

Gil Apelis c/o CT Corporation

1300 East 9 th Street, Suite 1010

Cleveland, Ohio  44114

Email: info@saaad.net

 

شما می‌توانيد ترجيحات‌تان را نيز تغيير دهيد و از خبرنامه‌های ما از طریق لینکی که در انتهای هر خبرنامه‌ی ایمیلی که از ما دريافت می‌کنيد موجود است، اشتراک‌تان را حذف کنيد. اما آگاه باشيد که حتی اگر درخواست حذف از فهرست ایمیلی ما را بدهید، ممکن است هم‌چنان تماس‌هایی ایمیلی درباره‌ی درخواست‌های خاص‌تان مثل سؤالات، پرداخت اعانه يا ثبت نام برای مراسم دريافت کنيد.

در صورتی که هر گونه سؤال، نظر يا نگرانی در خصوص سياست حریم خصوصی يا روش‌های حريم خصوصی ما داريد، لطفاً با ما به نشانی ایمیل info@saaad.net  تماس بگيرید.

آخرین به روزسانی: ۹ آوريل ۲۰۱۳